แกรนด์นอร์เวย์(LOFOTEN) 9 วัน 6 คืน TG (NOV-MAR)

BHWT-WPTG0609O

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | สวนประติมากรรมวิกแลนด์ | ล่องเรือชมวาฬ | ขับสโนว์โมบิล | ขึ้นกระเช้า FJELLHEISEN | ยอดเขาสโตรสไตเน่น | นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ | นั่งกระเช้าสู่ยอดเขานาร์วิกเจลเล็ต | ตามล่าแสงเหนือ | หมู่เกาะโลโฟเทน | หมู่บ้านชาวประมงเอกัม | ชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ | ชมหมู่บ้านเรเนย์ | ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ | ช้อปปิ้งย่าน ถนนคาร์ล โจฮัน

Share

Share

  โปรแกรม
WPTG0609O : แกรนด์นอร์เวย์(LOFOTEN) 9 วัน 6 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ออสโล   
วันที่ 2     ออสโล– สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เอเคอร์บรูค –ทรอมโซ  
วันที่ 3     ทรอมโซ – ล่องเรือชมวาฬ – ขับสโนว์โมบิล - ขึ้นกระเช้า FJELLHEISEN – ยอดเขาสโตรสไตเน่น
วันที่ 4ทรอมโซ – นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ – นาร์วิก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขานาร์วิกเจลเล็ต (ล่าแสงเหนือ)
วันที่ 5นาร์วิก – หมู่เกาะโลโฟเทน – สโลเวอร์ – เอกัม
วันที่ 6สโลเวอร์ – แฮมนอยด์ – เรเนย์ – หมู่บ้านโอ
วันที่ 7สโลเวอร์ – นาร์วิค – ออสโล – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ช้อปปิ้งย่าน ถนนคาร์ล โจฮัน
วันที่ 8ออสโล – ฮอลเมนโคลเลน –  เดินทางกลับ
วันที่ 9กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
29 พ.ย.-07 ธ.ค. 2562
122,900
29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563135,900
07-15 ก.พ. 63122,900
19-27 มี.ค. 63122,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท / วัน / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com