เบส ออฟ ออสเตรีย บาวาเรีย 10 วัน 7 คืน TG (NOV-JUN)

BHWT-WPTG1410M

เดินทาง พ.ย. 62 - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | พระราชวังลินเดอร์โฮฟ | เขาสตูไบ | ทะเลสาบโคนิค | แม่น้ำดานูป | บ้านพักโมสาร์ท | รถไฟสาย เซมเมอร์ริง | หมู่บ้านวาเคาน์ | หมู่บ้านวูล์ฟกัง | ทะเลสาบวูล์ฟกัง | เมืองเมลค์

Share

Share

  โปรแกรม
WPTG1410M : เบส ออฟ ออสเตรีย บาวาเรีย 10 วัน 7 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี)
วันที่ 2     มิวนิค – เอ็ททาล – พระราชวังลินเดอร์โฮฟ – โอเบอรามาเกา - อินน์บรูค (ออสเตรีย)
วันที่ 3     อินน์บรูค – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ - เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น
วันที่ 4เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค – โบสถ์บาร์โธโลมิว   ซอลล์เบิร์ก - ชมเมือง – เซนต์วูฟกัง
วันที่ 5เซนต์วูล์ฟกัง – นั่งรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ - เข้าชมเหมืองเกลือ – หมู่บ้านฮัลสตัทท์
วันที่ 6ฮัลล์สตัทท์ – กราซ – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง
วันที่ 7กราซ – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง – เวียนนา – ช้อปปิ้ง - ดินเนอร์มื้อพิเศษ ณ หมู่บ้านกริ่นซิ่ง
วันที่ 8เวียนนา – เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์ – ล่องเรือ กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง
วันที่ 9กรุงเวียนนา – เดินทางกลับ
วันที่ 10สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
08-17 พ.ย. 62
90,900
03 - 12 ธ.ค. 62
04 - 13 ธ.ค. 62
05 - 14 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
93,900
93,900
93,900
98,900
17 - 26 ม.ค. 6389,900
07 - 16 ก.พ. 63
21 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
89,900
89,900
13 - 22 มี.ค. 63
27 มี.ค. - 05 เม.ย. 63
89,900
89,900
17 - 26 เม.ย. 6393,900
01 - 10 พ.ค. 63
22 - 31 พ.ค. 63
93,900
93,900
05 - 16 มิ.ย. 63
19 - 30 มิ.ย. 63
93,900
93,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท / วัน / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com