รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน SU (JAN)

BHZG-ZSVO02

เดินทาง ม.ค. 63 | สายการบิน Aeroflot (SU) | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ | จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ | จัตุรัสแดง | ห้างสรรพสินค้ากุม | มหาวิหารเซนต์ซาเวีย | สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ | ถนนอารบัต | พระราชวังแคทเธอรีน | พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ | ถนนเนฟสกี้ | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | มหาวิหารเซนต์ไอแซค

Share

หมวดหมู่ : ทัวร์ปีใหม่ Moscow

Share

  โปรแกรม
ZSVO02 : รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน SU


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์
วันที่ 2     เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
วันที่ 3     เมืองมอสโคว์ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต
วันที่ 4เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
วันที่ 5เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้
วันที่ 6เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์
วันที่ 7ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
วันเดินทางราคาลดเหลือ
5 – 11 ธันวาคม 2562
27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค.2563
28 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค.2563
29 ธ.ค. 2562 – 4 ม.ค.2563
49,999
59,999
59,999
59,999
-
56,999
56,999
49,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 60 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com