เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน XJ (DEC-MAR)

BHTN-FDCXR04

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | เมืองญาจาง | วินเพิร์ลแลนด์ | เมืองญาจาง | SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB | นั่งรถราง | น้ำตก | ดาตันลา | ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว | เมืองดาลัด

Share

Share

  โปรแกรม
FDCXR04 : เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
วันที่ 2     เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา–ญาจาง-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
วันที่ 3     เมืองญาจาง-ปราสาทโพนากา-โบสถ์ญาจาง- วินเพิร์ลแลนด์
วันที่ 4เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
01-04 ธ.ค. 2562
06-09 ธ.ค. 2562
08-11 ธ.ค. 2562
13-16 ธ.ค. 2562
15-18 ธ.ค. 2562
20-23 ธ.ค. 2562
13,999
14,999
13,999
12,999
11,999
12,999
03-06 ม.ค. 2563
05-08 ม.ค. 2563
10-13 ม.ค. 2563
12-15 ม.ค. 2563
17-20 ม.ค. 2563
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
02-05 ก.พ. 2563
07-10 ก.พ. 2563
09-12 ก.พ. 2563
14-17 ก.พ. 2563
16-19 ก.พ. 2563
21-24 ก.พ. 2563
23-26 ก.พ. 2563
28 ก.พ.-02 มี.ค. 2563
13,999
14,999
13,999
11,999
12,999
12,999
13,999
12,999
01-04 มี.ค. 2563
06-09 มี.ค. 2563
08-11 มี.ค. 2563
13-16 มี.ค. 2563
15-18 มี.ค. 2563
20-23 มี.ค. 2563
13,999
12,999
13,999
12,999
13,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com