เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2 คืน ซุปตาร์ บานาน่า มิลค์เชค 4วัน 3คืน VN (NOV-MAR)

BHTN-VNDAD01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน Vietnam Airlines (VN) | นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ | สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค | สวนดอกไม้ | สะพานโกเด้นบริดจ์ | สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ | แช่บ่อออนเซ็น | เมืองฮอยอัน | นั่งเรือกระด้ง | สักการะวัดลินห์อึ๋ง | ตลาดฮาน

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Middle vietnam

Share

  โปรแกรม
VNDAD01 : เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2 คืน ซุปตาร์ บานาน่า มิลค์เชค 4วัน 3คืน VN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง
วันที่ 2     เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) – ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง-วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วันที่ 3     บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ - Linh Chua linh Tu Temple - รถราง หรือ Alpine coaster
วันที่ 4บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park – เมืองดานัง – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
03 – 06  ม.ค. 63
05 – 08  ม.ค. 63
08 – 11  ม.ค. 63
10 – 13  ม.ค. 63
12 – 15  ม.ค. 63
15 – 18 ม.ค. 63
18 – 21 ม.ค. 63
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
02 – 05  ก.พ. 63
05 – 08  ก.พ. 63
07 – 10  ก.พ. 63
09 – 12  ก.พ. 63
12 – 15  ก.พ. 63
14 – 17  ก.พ. 63
16 – 19  ก.พ. 63
19 – 22  ก.พ. 63
21 – 24  ก.พ. 63
23 – 26  ก.พ. 63
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
02 – 05  มี.ค. 63
04 – 07  มี.ค. 63
06 – 09  มี.ค. 63
08 – 11  มี.ค. 63
11 – 14  มี.ค. 63
13 – 16  มี.ค. 63
15 – 18  มี.ค. 63
18 – 21  มี.ค. 63
21 – 24  มี.ค. 63
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com