เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ บานาน่า ช็อกโก้ 4วัน 3คืน VN (JAN-MAR)

BHTN-VNDAD02

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน Vietnam Airlines (VN) | นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ | สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค | สวนดอกไม้ | สะพานโกเด้นบริดจ์ | สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ | แช่บ่อออนเซ็น | เมืองฮอยอัน | นั่งเรือกระด้ง | สักการะวัดลินห์อึ๋ง | ตลาดฮาน

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Middle vietnam

Share

  โปรแกรม
VNDAD02 : เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ บานาน่า ช็อกโก้ 4วัน 3คืน VN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง
วันที่ 2     เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น– ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
วันที่ 3     บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park – รถราง หรือ Alpine coaster – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ (Than Tai Hot Springs Park)  – วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง - แช่บ่อน้ำพุร้อน
วันที่ 4สวนน้ำ Ebisu Than Tai – เมืองดานัง – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
02 – 05  ม.ค. 2563
04 – 07  ม.ค. 2563
07 – 10  ม.ค. 2563
09 – 12  ม.ค. 2563
11 – 14  ม.ค. 2563
14 – 17  ม.ค. 2563
17 – 20  ม.ค. 2563
19 – 22  ม.ค. 2563
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
04 – 07  ก.พ. 2563
06 – 09  ก.พ. 2563
08 – 11 ก.พ. 2563
11 – 14  ก.พ. 2563
13 – 16  ก.พ. 2563
15 – 18  ก.พ. 2563
18 -21  ก.พ. 2563
20 – 23  ก.พ. 2563
22 – 25  ก.พ. 2563
26 – 29  ก.พ. 2563
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
02 – 05  มี.ค. 2563
04 – 07  มี.ค. 2563
06 – 09  มี.ค. 2563
08 – 11  มี.ค. 2563
11 – 14  มี.ค. 2563
13 – 16  มี.ค. 2563
15 – 18  มี.ค. 2563
18 – 21  มี.ค. 2563
21 – 24  มี.ค. 2563
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com