เกาหลี ฮวาชอน โซล 5วัน 3คืน XJ (JAN-FEB)

BHZG-ZICN43

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | หิมะเกาหลี | เล่นสกี | ลานสกี | ตกปลาน้ำแข็ง | ตลอดเมียงดง | โซลทาวเวอร์

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Seoul

Share

  โปรแกรม
ZICN43 : เกาหลี ฮวาชอน โซล 5วัน 3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
วันที่ 2     เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
วันที่ 3     ลานสกี – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
วันที่ 4โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
วันที่ 5กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
09 – 13 ม.ค. 2563
10 – 14 ม.ค. 2563
11 – 15 ม.ค. 2563
16 – 20 ม.ค. 2563
17 – 21 ม.ค. 2563
24 – 28 ม.ค. 2563
25 – 29 ม.ค. 2563
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
06 – 10 ก.พ. 2563
07 – 11 ก.พ. 2563
08 – 12 ก.พ. 2563
13 – 17 ก.พ. 2563
14 – 18 ก.พ. 2563
15 – 19 ก.พ. 2563
20 – 24 ก.พ. 2563
21 – 25 ก.พ. 2563
22 – 26 ก.พ. 2563
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
15,999
17,999
17,999
17,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com