มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน TG (DEC-MAR)

BHBE-DME05TG

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ | หมู่บ้านชาวซามิ | เมืองเมอมังค์ | อนุสรณ์สถานอัลโยชา | อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ | เมืองเมอร์มรังส์

Share

Share

  โปรแกรม
DME05TG : มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
วันที่ 2     มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING
วันที่ 3     ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
วันที่ 4อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ  • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต  • ยอดเขาสแปโรฮิลล์
วันที่ 5ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT •  จัตุรัสแดง  •  มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ชมโชว์ละครสัตว์
วันที่ 6พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
วันที่ 7สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
02 - 08 ธ.ค.62
11 - 17 ธ.ค.62
25 - 31 ธ.ค.62
28 - 03 ม.ค.63
76,900
68,900
73,900
82,900
01 - 07 ม.ค.63
15 - 21 ม.ค.63
22 - 28 ม.ค.63
75,900
68,900
65,900
05 - 11 ก.พ.63
12 - 18 ก.พ.63
22 - 28 ก.พ.63
26 ก.พ.63 - 03 มี.ค.63
68,900
68,900
68,900
68,900
04 - 10 มี.ค.63
18 - 24 มี.ค.63
25 - 31 มี.ค.63
68,900
68,900
68,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com