จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ 4วัน 3คืน 8L (JAN-MAR)

BHZG-ZKMG10

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | คุนหมิง | ตงชวน | ภูเขาหิมะ | เจียวจื่อ | เก็บสตอเบอรี่ | หิมะ | เมืองโบราณ

Share

Share

  โปรแกรม
ZKMG10 : จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ 4วัน 3คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง           
วันที่ 2     สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน  – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
วันที่ 3     ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ
วันที่ 4เมืองโบราณกวนตู้ – ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
01 – 04 ม.ค. 2563
02 – 05 ม.ค. 2563
03 – 06 ม.ค. 2563
04 – 07 ม.ค. 2563
08 – 11 ม.ค. 2563
09 – 12 ม.ค. 2563
10 – 13 ม.ค. 2563
11 – 14 ม.ค. 2563
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
07 – 10 ก.พ. 2563
08 – 11 ก.พ. 2563
14 – 17 ก.พ. 2563
15 – 18 ก.พ. 2563
19 – 22 ก.พ. 2563
20 – 23 ก.พ. 2563
21 – 24 ก.พ. 2563
22 – 25 ก.พ. 2563
26 – 29 ก.พ. 2563
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
11,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
04 – 07 มี.ค. 2563
05 – 08 มี.ค. 2563
06 – 09 มี.ค. 2563
8,999
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com