ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ 5วัน 3คืน TG (DEC-MAR)

BHGS-PEK01

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) |จัตุรัสเทียนอันเหมิน | หอฟ้าเทียนถาน | วัดลามะ | ทะเลสาบโฮ่วไห่ | กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน | พระราชวังอวี้เหอหยวน

Share

Share

  โปรแกรม
PEK01 : ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ 5วัน 3คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง
วันที่ 2     จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3     วัดลามะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -  ทะเลสาบโฮ่วไห่– ไข่มุก  - นั่งรถสามล้อเที่ยวชมหูถง
วันที่ 4ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD(ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์) – ถนนหวังฟู่จิ่ง
วันที่ 5พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 – 08 ธ.ค. 62
06 – 10 ธ.ค. 62
20 – 24 ธ.ค. 62
26 – 30 ธ.ค. 62
18,989
18,989
17,989
19,989
01 – 05 ม.ค. 63
08 – 12 ม.ค. 63
15 – 19 ม.ค. 63
21,989
17,989
17,989
05 - 09 ก.พ. 63
07 - 11 ก.พ. 63
12 - 16 ก.พ. 63
19 - 23 ก.พ. 63
21 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
17,989
18,989
17,989
17,989
17,989
17,989
17,989
04-08 มี.ค. 63
11-15 มี.ค. 63
25-29 มี.ค. 63
17,989
17,989
17,989
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี
Powered by MakeWebEasy.com