ปักกิ่ง จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5วัน 3คืน HU (DEC-MAR)

BHGS-PEK02

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) | จัตุรัสเทียนอันเหมิน | หอฟ้าเทียนถาน | ถนนหวังผู่จิ่ง | กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน | พระราชวังอวี้เหอหยวน

Share

Share

  โปรแกรม
PEK02 : ปักกิ่ง จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5วัน 3คืน HU


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ
วันที่ 2     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์ – ร้านนวดเท้า – กายกรรม
วันที่ 3     หอฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพารา – หมู่บ้านยุโรป – ไข่มุก – ถนนหวังผู่จิ่ง
วันที่ 4ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์)  – ร้านบัวหิมะ – แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมที่พักในห้องส่วนตัว
วันที่ 5พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04-08 ธ.ค. 62
11-15 ธ.ค. 62
18-22 ธ.ค. 62
25-29 ธ.ค. 62
26-30 ธ.ค. 62
27-31 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63
14,989
12,989
13,989
14,989
17,989
19,989
21,989
21,989
19,989
01-05 ม.ค. 63
08-12 ม.ค. 63
15-19 ม.ค. 63
17,989
13,989
13,989
05-09 ก.พ. 63
12-16 ก.พ. 63
19-23 ก.พ. 63
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
14,989
13,989
13,989
13,989
04-08 มี.ค. 63
11-15 มี.ค. 63
18-22 มี.ค. 63
25-29 มี.ค. 63
13,989
13,989
13,989
13,989
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com