มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน FD (JAN-FEB)

BHBE-GAY02FD

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | พุทธคยา | พาราณสี | กุสินารา | เวสาลี | ปัตนะ | นาลันทา | ราชคฤห์ | พุทธคยา

Share

หมวดหมู่ : India

Share

  โปรแกรม
GAY02FD : มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – พุทธคยา
วันที่ 2     พุทธคยา – พาราณสี  
วันที่ 3     พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล) 
วันที่ 4ลุมพินี (เนปาล) – กุสินารา
วันที่ 5กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ
วันที่ 6ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา
วันที่ 7พุทธคยา – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
13 - 19 ม.ค. 6324,900
27 ม.ค. - 02 ก.พ. 6325,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com