มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน TG (NOV-MAR)

BHBE-DEL02TG

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | พระราชวังสายลม | นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท | พระราชวังกลางน้ำ | CITY PALACE | วัดพระพิฆเนศ | ชัยปุระ | อัครา | แชนด์ เบารี | อัครา ฟอร์ท

Share

Share

  โปรแกรม
DEL02TG : มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ ● นิวเดลี ● ชัยปุระ
วันที่ 2     พระราชวังสายลม ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE ● วัดพระพิฆเนศ
วันที่ 3     ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด์ เบารี ● อัครา ฟอร์ท
วันที่ 4ทัช มาฮาล ● นิวเดลี ● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดอักชาร์มดัม ● ตลาดจันปาท
วันที่ 5สุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
05 - 09 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63   
25,900
27,900
02 - 06 ม.ค. 63
24 - 28 ม.ค. 63
22,900
22,900
14 - 18 ก.พ. 63
21 - 25 ก.พ. 63
22,900
23,900
05 - 09 มี.ค. 63
19 - 23 มี.ค. 63
23,900
23,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com