อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน FD (DEC-MAR)

BHFT-VNSFD02V

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | พาราณาสี | เมืองสารนาถ | ธัมเมกขสถูป | ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน | เจาคันธีสถูป | พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ | ล่องแม่น้ำคงคา | พาราณสี | สาวัตถี | วัดเชตะวันมหาวิหาร | บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี | บ้านองคุลีมาล

Share

Share

  โปรแกรม
VNSFD02V : อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง– พาราณาสี – เมืองสารนาถ -ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน -เจาคันธีสถูป -พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ - ล่องแม่น้ำคงคา
วันที่ 2     พาราณสี -สาวัตถี-วัดเชตะวันมหาวิหาร-บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล
วันที่ 3     สาวัตถี-เนปาล-ลุมพินี - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช – วิหารมายาเทวี
วันที่ 4เนปาล-ลุมพินี – เมืองกุสินารา -มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เวสาลี -วัดป่ามหาวัน-ปัตนะ
วันที่ 5นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดชีวกัมพวัน-วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส-เมืองคยา
วันที่ 6คยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดพุทธญี่ปุ่น-วัดพุทธภูฏาน-วัดพุทธทิเบต-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
วันที่ 7เมืองคยา – กทม. (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
02 – 08 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. -05 ม.ค. 63
24,990.-
28,990.-
01 – 07 ม.ค. 63 
20 – 26 ม.ค. 63
27 ม.ค. – 2 ก.พ. 63
25,990.-
24,990.-
23,990.-
03 – 09 ก.พ. 63 
10 – 16 ก.พ. 63
17 – 23 ก.พ. 63
24 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
28,990.-
26,990.-
25,990.-
24,990.-
02 – 08 มี.ค. 63
09 – 15 มี.ค. 63
21 – 27 มี.ค. 63
23,990.-
23,990.-
23,990.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com