อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน FD (NOV-MAR)

BHBB-JAIFD001

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน Thai AirAsia (FD) | นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล | บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล

Share

Share

  โปรแกรม
JAIFD001 : อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชัยปุระ  
วันที่ 2     ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดพระพิฆเนศ – อักรา  
วันที่ 3     อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี – ชัยปุระ
วันที่ 4กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
01 - 04 พ.ย. 62
22 - 25 พ.ย. 62
29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
15,900
15,900
14,900
04-07 ธ.ค. 62
13-16 ธ.ค. 62
20-23 ธ.ค. 62
27-30 ธ.ค. 62
29 ธ.ค.62-01 ธ.ค. 63
17,900
17,900
17,900
19,900
20,900
10-13 ม.ค. 63
17-20 ม.ค. 63
24-27 ม.ค. 63
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
19,900
19,900
19,900
19,900
07-10 ก.พ. 63
14-17 ก.พ. 63
21-24 ก.พ. 63
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
18,900
18,900
18,900
18,900
06-09 มี.ค. 63
20-23 มี.ค. 63
25-28 มี.ค. 63
18,900
18,900
18,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com