มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน SL (NOV-MAR)

BHBE-BAL01

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน Thai lion Air (SL) |บารองแดนซ์ | วัดบราตัน | นาขั้นบันได | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | คินตามณี | วัดเบซากิห์ | วัดเลมปูยางค์ | บาหลี สวิงค์ | วิหารทานาต์ลอต

Share

Share

  โปรแกรม
BAL01 : มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน
วันที่ 2     บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได  
วันที่ 3     วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
วันที่ 4 บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
01 - 04 พ.ย. 62
02 - 05 พ.ย. 62
08 - 11 พ.ย. 62
09 - 12 พ.ย. 62
15 - 18 พ.ย. 62
16 - 19 พ.ย. 62
22 - 25 พ.ย. 62
23 - 26 พ.ย. 62
12,900
12,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
04 - 07 ธ.ค. 62
07 - 10 ธ.ค. 62
12 - 15 ธ.ค. 62
19 - 22 ธ.ค. 62
26 - 29 ธ.ค. 62
27 - 30 ธ.ค. 62
28 - 31 ธ.ค. 62
29 - 01 ม.ค. 63
16,900
16,900
15,900
15,900
16,900
17,900
17,900
17,900
02 - 05 ม.ค. 63
09 - 12 ม.ค. 63
16 - 19 ม.ค. 63
23 - 26 ม.ค. 63
30 - 02 ก.พ. 63
17,900
15,900
15,900
15,900
15,900
06 - 09 ก.พ. 63
07 - 10 ก.พ. 63
13 - 16 ก.พ. 63
20 - 23 ก.พ. 63
27 - 01 มี.ค. 63
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900
05 - 08 มี.ค. 63
12 - 15 มี.ค. 63
19 - 22 มี.ค. 63
26 - 29 มี.ค. 63
15,900
15,900
15,900
15,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com