ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน XJ (JAN-MAR)

BHZG-ZNGO10

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | ศาลเจ้าอิเสะ | ถนนโอคาเงะโยโกะโจ | เทศกาลแสงสีเสียงนาบานาโนะซาโตะ | มิตซุยเอ้าท์เล็ท | เมืองกิฟุ | ลานกิจกรรมหิมะ | ทาคายาม่า | สะพานนาคะบาชิ | ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า | เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Nagoya

Share

  โปรแกรม
ZNGO10 : ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน 3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2     นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
วันที่ 3     ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
วันที่ 4เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
วันที่ 5ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง -  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
วันที่ 6สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
  วันเดินทาง
07 – 12 ม.ค. 63
08 – 13 ม.ค. 63
09 – 14 ม.ค. 63
10 – 15 ม.ค. 63
11 – 16 ม.ค. 63
14 – 19 ม.ค. 63
15 – 20 ม.ค. 63
16 – 21 ม.ค. 63
17 – 22 ม.ค. 63
18 – 23 ม.ค. 63
21 – 26 ม.ค. 63
22 – 27 ม.ค. 63
23 – 28 ม.ค. 63
24 – 29 ม.ค. 63
25 – 30 ม.ค. 63
29 ม.ค. – 03 ก.พ. 63
30 ม..ค. – 04 ก.พ. 63
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 63
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
04 – 09 ก.พ. 63
05 – 10 ก.พ. 63
06 – 11 ก.พ. 63
07 – 12 ก.พ. 63
08 – 13 ก.พ. 63
11 – 16 ก.พ. 63
12 – 17 ก.พ. 63
13 – 18 ก.พ. 63
14 – 19 ก.พ. 63
15 – 20 ก.พ. 63
18 – 23 ก.พ. 63
19 – 24 ก.พ. 63
20 – 25 ก.พ. 63
21 – 26 ก.พ. 63
22 – 27 ก.พ. 63
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 63
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
25,999
27,999
27,999
27,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
25,999
26,999
25,999
26,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
03 – 08 มี.ค. 63
04 – 09 มี.ค. 63
05 – 10 มี.ค. 63
06 – 11 มี.ค. 63
07 – 12 มี.ค. 63
10 – 15 มี.ค. 63
11 – 16 มี.ค. 63
12 – 17 มี.ค. 63
13 – 18 มี.ค. 63
14 – 19 มี.ค. 63
17 – 22 มี.ค. 63
18 – 23 มี.ค. 63
24,999
24,999
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com