หนาวจังเลย! โอซาก้า_Osaka Nara Kyoto Kobe Ski Winter 5วัน 3คืน XW (Dec-Mar)

BHI-JXW33

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOKSCOOT (XW) | นารา | วัดโทไดจิ | สวนกวาง | เกียวโต | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ศาลเจ้าเฮอัน | พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น | โกเบ | ลานสกี Rokko Snow Park โอซาก้า | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ปราสาทโอซาก้า

Share

Share

  โปรแกรม
JXW33 : หนาวจังเลย! โอซาก้า_Osaka Nara Kyoto Kobe Ski Winter 5วัน 3คืน XW


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2     สนามบินคันไซ โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวาง - เกียวโต - พิธีชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ชินไซบาชิ
วันที่ 3     โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ร้าน JTC ดิวตี้ฟรี - โกเบ - ลานสกี Rokko Snow Park - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
วันที่ 4อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา2,800 บาท)
วันที่ 5ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  วันเดินทาง
11 - 15 ธ.ค. 62
12 - 16 ธ.ค. 62
14 - 18 ธ.ค. 62
18 - 22 ธ.ค. 62
19 - 23 ธ.ค. 62
21 - 25 ธ.ค. 62
25 - 29 ธ.ค. 62
26 - 30 ธ.ค. 62
27 - 31 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. -1  ม.ค. 63
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 63
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
26,888
29,888
29,888
33,888
33,888
33,888
32,888
1 - 5 ม.ค. 63
2 - 6 ม.ค. 63
4 - 8 ม.ค. 63
8 - 12 ม.ค. 63
9 - 13 ม.ค. 63
11 - 15 ม.ค. 63
15 - 19 ม.ค. 63
16 - 20 ม.ค. 63
18 - 22 ม.ค. 63
22 - 26 ม.ค. 63
23 - 27 ม.ค. 63
25 - 29 ม.ค. 63
29 ม.ค. - 2ก.พ. 63
30 ม.ค. - 3ก.พ. 63
32,888
32,888
25,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
4 - 9 ก.พ. 63
5 - 10 ก.พ. 63
6 - 11 ก.พ. 63
7 - 12 ก.พ. 63
8 - 13 ก.พ. 63
11 - 16 ก.พ. 63
12 - 17 ก.พ. 63
18 - 23 ก.พ. 63
19 - 24 ก.พ. 63
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
28,888
28,888
28,888
28,888
27,888
27,888
26,888
25,888
25,888
26,888
26,888
1 - 5 ก.พ. 63
5 - 9 ก.พ. 63
6 - 10 ก.พ. 63
7 - 11 ก.พ. 63
8 - 12 ก.พ. 63
12 - 16 ก.พ. 63
13 - 17 ก.พ. 63
15 - 19 ก.พ. 63
19 - 23 ก.พ. 63
20 - 24 ก.พ. 63
22 - 26 ก.พ. 63
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
22,888
24,888
24,888
25,888
24,888
23,888
23,888
23,888
22,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
4 - 8 มี.ค. 63
5 - 9 มี.ค. 63
7 - 11 มี.ค. 63
11 - 15 มี.ค. 63
24,888
24,888
23,888
24,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริปหรือชำระเงินไทย 1,300 บาท
Powered by MakeWebEasy.com