หน๊าวหนาว...โอซาก้า_Winter Kyoto Takayama Shirakawago Ski 6วัน 4คืน XW (Dec-Mar)

BHI-JXW35

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOKSCOOT (XW) | ปราสาทโอซาก้า | MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM | งานไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION | โอกากิ | เมืองเซกิ | ร้านซันชู HAMONOYASAN | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ทาคายาม่า | ทาคายาม่า จินยะ | ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ | กุโจ/ทาคายาม่า ออนเซ็น

Share

Share

  โปรแกรม
JXW35 : หน๊าวหนาว...โอซาก้า_Winter Kyoto Takayama Shirakawago Ski 6วัน 4คืน XW


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า
วันที่ 2     ท่าอากาศยานคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM -
งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination - โอกากิ
วันที่ 3     เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – กุโจ/ทาคายาม่า ออนเซ็น
วันที่ 4กุโจ – ลานสกี (กุโจ/ทาคายาม่า/กิฟุ) - เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC – ช้อปปิ้งไซบาชิ
วันที่ 5อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000 บาท)
วันที่ 6 ท่าอากาศยานคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
  วันเดินทาง
10 - 15 ธ.ค. 62
11 - 16 ธ.ค. 62
17 - 22 ธ.ค. 62
18 - 23 ธ.ค. 62
24 -29 ธ.ค. 62
25 - 30 ธ.ค. 62
26 - 31 ธ.ค. 62
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 63
28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 63
29 ธ.ค.- 3ม.ค. 63
30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 63
31 ธ.ค.- 5 ม.ค. 63
27,888
27,888
27,888
27,888
30,888
32,888
33,888
36,888
36,888
36,888
35,888
35,888
1 - 6 ม.ค. 63
7 - 12 ม.ค. 63
8 - 13 ม.ค. 63
14 - 19 ม.ค. 63
15 - 20 ม.ค. 63
21 - 26 ม.ค. 63
22 - 27 ม.ค. 63
28 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
29 ม.ค. - 3 ก.พ. 63
34,888
27,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
27,888
26,888
4 - 9 ก.พ. 63
5 - 10 ก.พ. 63
6 - 11 ก.พ. 63
7 - 12 ก.พ. 63
8 - 13 ก.พ. 63
11 - 16 ก.พ. 63
12 - 17 ก.พ. 63
18 - 23 ก.พ. 63
19 - 24 ก.พ. 63
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
28,888
28,888
28,888
28,888
27,888
27,888
26,888
25,888
25,888
26,888
26,888
3 - 8 มี.ค. 63
4 - 9 มี.ค. 63
10 - 15 มี.ค. 63
11 - 16 มี.ค. 63
17 - 22 มี.ค. 63
18 - 23 มี.ค. 63
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริปหรือชำระเงินไทย 1,450 บาท
Powered by MakeWebEasy.com