ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน 3คืน TG (JAN-MAR)

BHZG-ZKIX16

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | วัดไดโกจิ | พิธีชงชาญี่ปุ่น | ศาลเจ้าเฮอัน | ปราสาททอง | มิตซุยเอ้าท์เล็ท | ทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | สะพานนาคะบาชิ | ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า | เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | อิออนมอลล์ | ลานสกี

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Osaka

Share

  โปรแกรม
ZKIX16 : ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน 3คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2     โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
วันที่ 3     ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ  - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
วันที่ 4ลานสกี - โอซาก้า  - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 5ตลาดปลาคุโรมง - วัดสุมิโยชิไทฉะ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
10 – 14 ม.ค. 63
11 – 15 ม.ค. 63
15 – 19 ม.ค. 63
16 – 20 ม.ค. 63
17 – 21 ม.ค. 63
22 – 26 ม.ค. 63
23 – 27 ม.ค. 63
24 – 28 ม.ค. 63
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 63
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
05 – 09 ก.พ. 63
06 – 10 ก.พ. 63
07 – 11 ก.พ. 63
12 – 16 ก.พ. 63
13 – 17 ก.พ. 63
14 – 18 ก.พ. 63
19 – 23 ก.พ. 63
20 – 24 ก.พ. 63
21 – 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
32,999
33,999
33,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
04 – 08 มี.ค. 63
11 – 15 มี.ค. 63
18 – 22 มี.ค. 63
21 – 25 มี.ค. 63
35,999
35,999
35,999
35,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com