ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า 6วัน 3คืน JL (DEC-MAR)

BHZG-ZNGO08

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน Japan Airlines (JL) | ทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาดกะ | ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า | เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | อิออนมอลล์ | ลานกิจกรรมหิมะ | ศาลเจ้าเฮอัน | พิธีชงชาญี่ปุ่น | ปราสาททอง | ศาลเจ้าคิตาโน่ | ริงกุเอ้าท์เล็ท

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Nagoya

Share

  โปรแกรม
ZNGO08 : ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า 6วัน 3คืน JL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2     นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
วันที่ 3     ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ปราสาททอง - ศาลเจ้าคิตาโน่ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
วันที่ 4อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่ 5ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบิน        
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
17 – 22 ธ.ค. 6230,999
09 – 14 ม.ค. 63
15 – 20 ม.ค. 63
17 – 22 ม.ค. 63
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 63
30,999
31,999
30,999
30,999
07 – 12 ก.พ. 63
12 – 17 ก.พ. 63
21 – 26 ก.พ. 63
32,999
30,999
31,999
06 – 11 มี.ค. 63
13 – 18 มี.ค. 63
19 – 24 มี.ค. 63
31,999
31,999
31,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com