เกาหลี ปูซาน แดกู 5วัน 3คืน KE (DEC-MAR)

BHZG-ZPUS01

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ย.63 | สายการบิน KOREAN AIR (KE) | วัดแฮดงยงกุกซา | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | ตลอดปลาจากัลชิ | สะพานควานอัน | ถนนนัมโพดง | สวนสนุกอีเวิร์ล | โบสถ์จุกซอง | สวนยงดูซาน | คิมกวานซอกอาร์ทสตรีท | หมู่บ้านมาบิจอง | วัดดองฮวาซา | ตลาดซอมุน

Share

หมวดหมู่ : Busan

Share

  โปรแกรม
ZPUS01 : เกาหลี ปูซาน แดกู 5วัน 3คืน KE


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2     เกาหลีใต้ (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด – สวนสนุก E-WORLD – ตลาดซอมุน
วันที่ 3     จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์ – วัดดองฮวาซา – หมู่บ้านมาบิจอง –คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท - ถนนดงซองโน
วันที่ 4ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์จุกซอง – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี ถนนนัมโพดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – สวนยงดูซาน – สะพานควานอัน – ตลาดปลาจากัลชิ – ล้อตเต้ เอ้าทเลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินกิมแฮ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
20 – 24 พ.ย. 6223,999
18 – 22 ธ.ค. 6224,999
22 – 26 ม.ค. 6323,999
19 – 23 ก.พ. 6323,999
18 – 22 มี.ค. 6323,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิปท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com