เกาะสวรรค์บาหลี 4วัน 3คืน SL (DEC-JUN)

BHZG-ZDPS09

เดินทาง ธ.ค. 62 - มิ.ย.63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน | วานากิรีฮิลล์ | จุดถ่ายรูปรังนก | ชิงช้าบาหลีและจุดชมวิว | วัดเม็งวีหรือทามาอายุน | อนุสาวรีย์มหาภารตะ | วิหารทานาล็อต | ชมโชว์ระบำคะชัก(KECAK) | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

Share

Share

  โปรแกรม
ZDPS09 : เกาะสวรรค์บาหลี 4วัน 3คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
วันที่ 2     วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)
วันที่ 3     วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์ – ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
วันที่ 4วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ 
  วันเดินทาง
07 – 10 ธ.ค. 62
14 – 17 ธ.ค. 62
21 – 24 ธ.ค. 62
28 – 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
16,999
14,999
14,999
17,999
19,999
04 – 07  ม.ค. 2563
11 – 14 ม.ค. 2563
18 – 21 ม.ค. 2563
25 – 28 ม.ค. 2563
14,999
14,999
14,999
15,999
01 – 04 ก.พ. 2563
08 – 11 ก.พ. 2563
15 – 18 ก.พ. 2563
22 – 25 ก.พ. 2563
29 ก.พ. – 03 ม.ค. 2563
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
07 – 10 มี.ค. 2563
14 – 17 มี.ค. 2563
21 – 24 มี.ค. 2563
28 – 31 มี.ค. 2563
13,999
14,999
14,999
14,999
04 – 07 เม.ย. 2563
11 – 14 เม.ย. 2563
18 – 21 เม.ย. 2563
25 – 28 เม.ย. 2563
16,999
19,999
15,999
15,999
02 – 05 พ.ค. 2563
03 – 06 พ.ค. 2563
09 – 12 พ.ค. 2563
16 – 19 พ.ค. 2563
23 – 26 พ.ค. 2563
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
15,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
06 – 09 มิ.ย. 2563
13 – 16 มิ.ย. 2563
20 – 23 มิ.ย. 2563
27 – 30 มิ.ย. 2563
13,999
13,999
13,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com