ดูไบ อาบูดาบี 6วัน 3คืน EK (JAN-MAR)

BHZG-ZDXB01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | หาดจูไมร่า | อาคารบรุจญ์อัลอาหรับ | โครงการเดอะปาล์ม | ชิงช้าสวรรค์ดูไบอาย | ตะลุยทัวร์ทะเลทราย | ล่องเรือ-ABRA-TAXI | ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ | ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ | ดูไบเฟรม | ดูไบมอลล์

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Dubai

Share

  โปรแกรม
ZDXB01: ดูไบ อาบูดาบี 6วัน 3คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่ 2     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – เมืองดูไบ – ขึ้นชมด้านวิวบนอาคารดูไบเฟรม – สุเหร่าจูไมร่า – พระราชวังชีค – อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ – ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง – ห้างเอมิเรตส์ มอลล์
วันที่ 3     ดูไบ – นั่งรถลีมูซีนสุดหรู ชมเมืองดูไบ – นั่งรถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาล์ม – โรงแรมแอตแลนติส – ชิงช้าสวรรค์ดูไบ อาย – ตะลุยทัวร์ทะเลทรายพร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ
วันที่ 4ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – เฟอร์รารี่ เวิลด์ – สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี – โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ – อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ – ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี – ดูไบ
วันที่ 5ดูไบ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ – ดูไบ ครีก – นั่งเรือข้ามฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – ร้านเครื่องหนัง – ห้างดูไบมอลล์ – ขึ้นชมวิวด้านบนอาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่ 6ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
16 – 21 ม.ค. 63
30 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
32,999
32,999
06 – 11 ก.พ. 63
20 – 25 ก.พ. 63
33,999
32,999
05 – 10 มี.ค. 63
19 – 24 มี.ค. 63
26 – 31 มี.ค. 63
31,999
32,999
32,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB)
Powered by MakeWebEasy.com