มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5 คืน SU (DEC-FEB)

BHBE-DME007

เดินทาง ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 | สายการบิน Aeroflot (SU) | กรุงมอสโคว์ | ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล | พระราชวังเคมลิน | โบสถ์อัสสัมชัญ | พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย | จัตุรัสแดง | เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ | ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE PULKOVO

Share

Share

  โปรแกรม
DME007 : มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5 คืน SU


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    กรุงเทพ •  ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
วันที่ 2     สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์  • ละครสัตว์
วันที่ 3     พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 4นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  •  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถ์หยดเลือด
วันที่ 5พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค
วันที่ 6ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE PULKOVO  • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี
วันที่ 7สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 - 12 ธ.ค.62
13 - 19 ธ.ค.62
20 - 26 ธ.ค.62
55,900
56,900
59,900
26 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63
28 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63
29 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63
60,900
60,900
60,900
20 - 26 ก.พ.6356,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com