ไอซ์แลนด์ ดูแสงเหนือ ขี่สโนว์โมบิล 9 วัน 6 คืน AY (DEC-FEB)

BHCD-AY002

เดินทาง ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 | สายการบิน FINN AIR (AY) | เมืองเรคยาวิก | น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ | ภูเขาหมวกแม่มด | หมู่บ้านวิก | โจกุลซาลอน | หาดทรายดำ REYNISFJARA | ธารน้ำแข็งไมดาลโจกุล | อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ | น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ | บลูลากูน

Share

Share

  โปรแกรม
AY002 : ไอซ์แลนด์ ดูแสงเหนือ ขี่สโนว์โมบิล 9 วัน 6 คืน AY


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ  
วันที่ 2     เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเคฟลาวิค – น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ – ภูเขาครีก์จูเฟลฟอสส์     
วันที่ 3     น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ - หมู่บ้านวิก
วันที่ 4    อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ – โจกุลซาลอน – ธารน้ำแข็งพันปี
วันที่ 5ไมดาลโจกุล - ขับขี่สโนว์โมบิล - หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH – Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่ง - เมืองเรคยาวิก
วันที่ 6น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ - บลูลากูน – อาบน้ำแร่
  วันเดินทาง
03-11 ธ.ค. 2562105,000
18-26 ม.ค. 2563
105,000
11-19 ก.พ. 2563105,000
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน)
  • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
Powered by MakeWebEasy.com