Winter Azerbaijan Georgia 8วัน 5คืน EK (Nov-Mar)

BHCD-EK026

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | เมืองบากู | คาราวานซาราย | หอคอยไมเด็น | โกบุสตาน | เทือกเขาคอเคซัส | เมืองทบิลีซี | ป้อมอนานูรี | คาซเบกี้ | ทบิลีซีเคเบิ้ลคาร์

Share

Share

  โปรแกรม
EK026 : Winter Azerbaijan Georgia 8วัน 5คืน EK
  รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1   กรุงเทพ
วันที่ 2     ดูไบ-เมืองบากู-วิหารแห่งไฟ-ยูนาร์แด๊ก
วันที่ 3โกบุสตาน-เมืองเก่าบากู-คาราวานซาราย-หอคอยไมเด็น
วันที่ 4เมืองเชมาค่า- JUMA MOSQUE-เมืองเชคี-พระราชวังเชคี-โบสถ์คิชอัลบาเนียน      (อาเซอร์ไบจาน)
วันที่ 5เมืองลาโกเดกิ-เมืองซิกนากิ-เขตควาเรลี-เมืองทบิลิซี
วันที่ 6เมืองมิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบกี้-โบสถ์เกอร์เกตี้
วันที่ 7โบสถ์ตรีนิตี้-ป้อมปราการนาริคาล่า-ทบิลิซี เคเบิ้ลคาร์-สนามบิน
วันที่ 8ดูไบ-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
ราคา
19-26 พ.ย. 6245,900
05-12 ธ.ค. 62
45,900
21-28 ม.ค. 6345,900
20-27 ก.พ. 6345,900
12-19 มี.ค. 6345,900
   ค่าทิปไกด์
  • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น (6 USD  x 6 วัน = 36 USD)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เริ่มต้นวันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท


 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com