เกาหลี ซอรัคซาน Wonderful Winter 5วัน 3คืน KE (FAB-MAR)

BHBB-ICNKE003

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน KOREAN AIR (KE) | พักสกีรีสอร์ท | เกาะนามิ | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังเคียงบก | โซลทาวเวอร์ | พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติ+พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Seoul Nami

Share

  โปรแกรม
ICNKE003 : เกาหลี ซอรัคซาน Wonderful Winter 5วัน 3คืน KE

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพฯ
วันที่ 2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – Daegwallyeong Sky Ranch - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
วันที่ 3สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด - โซล
วันที่ 4พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
วันที่ 5ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ – ร้านคาเฟ่หัวหอม -  ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
  วันเดินทาง
07-11 ก.พ. 63
22,900
06-10 มี.ค. 6322,900
  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป)
Powered by MakeWebEasy.com