เกาหลี Hot Hit เกาะนามิ 5วัน 3คืน XJ (๋OCT-NOV)

BHBB-ICNXJ002

เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 62 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | Anyang Art Park | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง | เกาะนามิ | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง | โซลทาวเวอร์

Share

หมวดหมู่ : Nami

Share

  โปรแกรม
ICNXJ002 : เกาหลี Hot Hit เกาะนามิ 5วัน 3คืน XJ

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพฯ
วันที่ 2     อินชอน - เกาะนามิ  - Anyang Art Park – ป้อมฮวาซอง - ซูวอน
วันที่ 3สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop– โซลทาวเวอร์ -ถนนฮงอิก
วันที่ 4ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านช้อปปิ้งอีแด -ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ
วันที่ 5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ
  วันเดินทาง
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
12,999
06 - 10 พ.ย. 62
13 - 17 พ.ย. 62
20 - 24 พ.ย. 62
13,999
12,999
12,999
  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป)
Powered by MakeWebEasy.com