สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3วัน 2คืน (JAN-MAR)

BHZG-ZSIN03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) | สิงคโปร์ เที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้งสุดชิค พิชิตแลนด์มาร์ค | ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ "น้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก" | ชมโชว์ม่านน้ำแสงสีเสียง | เซลฟี่สุดคูลถนนฮาจิเลน | เต็มอิ่มอาหารขึ้นชื่อข้าวมันไก่ต้นตำหรับ

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Singapore

Share

  โปรแกรม
ZSIN03 : สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3วัน 2คืน

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
วันที่ 2     อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
วันที่ 3วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
02 – 04 ม.ค. 63
03 – 05 ม.ค. 63
04 – 06 ม.ค. 63
09 – 11 ม.ค. 63
10 – 12 ม.ค. 63
11 – 13 ม.ค. 63
16 – 18 ม.ค. 63
17 – 19 ม.ค. 63
18 – 20 ม.ค. 63
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 63
31 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
01 – 03 ก.พ. 63
06 – 08 ก.พ. 63
07 – 09 ก.พ. 63
08 – 10 ก.พ. 63
15 – 17 ก.พ. 63
20 – 22 ก.พ. 63
21 – 23 ก.พ. 63
22 – 24 ก.พ. 63
27 – 29 ก.พ. 63
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
12,999
12,999
13,999
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
07 – 09 มี.ค. 63
12 – 14 มี.ค. 63
13 – 15 มี.ค. 63
14 – 16 มี.ค. 63
19 – 21 มี.ค. 63
20 – 22 มี.ค. 63
21 – 23 มี.ค. 63
26 – 28 มี.ค. 63
27 – 29 มี.ค. 63
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com