อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8วัน 7คืน FD (NOV-MAR)

BHBB-GAYFD002

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | เยือนเมืองพุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี | ขึ้นเขาคิชฌกูฎ | ล่องเรือแม่น้ำคงคา

Share

Share

  โปรแกรม
GAYFD002 : อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8วัน 7คืน FD

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) - พระมหาโพธิ์เจดีย์
วันที่ 2     พุทธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ  - วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน– มหาวิทยาลัยนาลันทา
วันที่ 3เวสาลี – วัดป่ามหาวัน –เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกุสินารา
วันที่ 4กุสินารา - สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) -เมืองลุมพินีวัน
วันที่ 5สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก-เมืองสาวัตถี
วันที่ 6เมืองสาวัตถี-สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์-สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ- บ้านบิดาขององคุลีมาล-วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล -   บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี – วัดเชตุวันมหาวิหาร – ต้นอานันทโพธิ์ – เมืองพาราณสี
วันที่ 7พาราณสี – ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี -ธรรมเมขสถูป –ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ-  ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก – เมืองพุทธคยา
วันที่ 8พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
03 – 10 พ.ย.  62
25,999
04 - 11 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
25,999
39,999
05 - 12 ก.พ. 6328,999
01 - 08 มี.ค. 6328,999
  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com