เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 4คืน XJ (OCT-DEC)

BHTN-XJICN02

เดินทาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 | สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | เกาะนามิ | โซลทาวเวอร์ | เรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย | คาเฟ่ 943 KING’S CROSS

Share

หมวดหมู่ : Nami

Share

  โปรแกรม
XJICN02 : เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 4คืน XJ

 

  รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 2     สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
วันที่ 3ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS-ช็อปปิ้งย่านฮงแด
วันที่ 4ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุง- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -ดิวตี้ฟรี -ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
วันที่ 5 ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
  วันเดินทาง
25 – 29  ต.ค.  62
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62
01 – 05 พ.ย. 62
03 – 07 พ.ย. 62
05 – 09 พ.ย. 62
07 – 11 พ.ย. 62
17,888.-
17,888.-
16,888.-
15,888.-
15,888.-
16,888.-
09 – 13 พ.ย. 62
10 – 14 พ.ย. 62
11 – 15 พ.ย. 62
13 – 17 พ.ย. 62
15 – 19 พ.ย. 62
17 – 21 พ.ย. 62
19 – 23 พ.ย. 62
21 – 25 พ.ย. 62
23 – 27 พ.ย. 62
16,888.-
15,888.-
15,888.-
16,888.-
16,888.-
15,888.-
15,888.-
16,888.-
16,888.-
  ค่าทิป / Visa
 
  • คค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวมท่านละ 55,000 วอนหรือ 1,925 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com