มนต์เสน่ห์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8วัน 6คืน (NOV-MAR)

BHI-TK305

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน Turkish Airlines (TK) | มนต์เสน่ห์ตุรกีอิสตันบูลทรอยปามุคคาเล่ 8วัน6คืน | ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) | ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย | พระแม่มารี | ตลาดสไปซ์ | ล่องเรือบอสฟอรัส | พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 17 มื้อ!! บินภายใน 1 ขา

Share

หมวดหมู่ : วันพ่อ Turkey

Share

  โปรแกรม
TK305 : มนต์เสน่ห์ตุรกีอิสตันบูลทรอยปามุคคาเล่ 8D6N


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล - สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน - เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ 2     นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค Jewellery Shop - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)     
วันที่ 3เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า -  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่  
วันที่ 4ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟ - ฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง                   
วันที่ 5เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
วันที่ 6กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
วันที่ 7สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  -  พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                
วันที่ 8ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 62

29,888

18 – 25 ธ.ค. 62

31,888

15 – 22 ม.ค. 63

29,888

19 – 26 ก.พ. 63

31,888

11 – 18 มี.ค. 63

31,888

  ค่าทิป / Visa
 
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
Powered by MakeWebEasy.com