มหัศจรรย์...อียิปต์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 6 วัน 3 คืน

BHBE-CAI02MS

เดินทาง ต.ค. 62 - ม.ค 63 | EGYPT AIR (MS) | บินตรงสู่ไคโร | เมืองอเล็กซานเดรีย โรงละครโรมัน ป้อมปราการเคตเบย์ | หอสมุดแห่งอลเ็กซานเดรีย สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย | ชมวิวพาโนรามา มหาสฟิงซ์ ชมสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรูส | โรงงานผลิตหัวน้ำหอม เมืองซัคคาร่า | พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา พีระมิดโค้ง | สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี

Share

หมวดหมู่ : อียิปต์

Share

  โปรแกรม
CAI02MS : มหัศจรรย์...อียิปต์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 6 วัน 3 คืน


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ        
วันที่ 2     สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย • สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย์
วันที่ 3มหาพีระมิดแห่งกีซ่า •  จุชมวิวพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตทำกระดาษปาปิรุส และน้ำหอม • พีระมิดแห่งซัคคาร่า
วันที่ 4พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ •  สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ พร้อมโชว์ระบำหน้าท้องและระบำพื้นเมือง
วันที่ 5หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดข่าน •  ถนนมุยส์ •  สนามบินนานาชาติไคโร   
วันที่ 6สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
26-31 ต.ค. 62
39,900
14-19 พ.ย. 6239,900
12-17 ธ.ค. 6239,900
09-14 ม.ค. 63
23-28 ม.ค. 63
39,900
39,900
  ค่าทิป
  • ค่าทิปคนขับ ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com