ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน (OCT - MAR)

BHI-VZ95

เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VZ) | นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ | สวรรค์แห่งเมืองดานัง | เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ พิเศษสุด | พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮิลล์1คืน) / เมืองเว้ 1 คืน /ดานัง 1คืน พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร และไวท์แดง DALAT

Share

หมวดหมู่ : วันพ่อ Middle vietnam

Share

  โปรแกรม
VZ95 : ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 2     พระราชวังไดโนย – ดานัง  – นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง – หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวน ดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
วันที่ 3บานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – นั่งเรือกระด้ง - ฮอยอัน
วันที่ 4ดานัง– วัดหลินห์อึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ
  วันเดินทาง
30 ต.ค – 2 พ.ย 62
11,888
3 – 6 พ.ย 62
7 – 10 พ.ย 62
10 – 13 พ.ย 62
14 – 17 พ.ย 62
17 – 20 พ.ย 62
21 – 24 พ.ย 62
24 – 27 พ.ย 62
28 พ.ย – 1 ธ.ค 62
11,888
12,888
11,888
12,888
11,888
12,888
11,888
12,888
4 – 7 ธ.ค 62
7 – 10 ธ.ค 62
12 – 15 ธ.ค 62
14 – 17 ธ.ค 62
18 – 21 ธ.ค 62
21 – 24 ธ.ค 62
26 – 29 ธ.ค 62
12,888
12,888
12,888
12,888
11,888
12,888
15,888
4 – 7 ม.ค 63
9 – 12 ม.ค 63
12 – 15 ม.ค 63
16 – 19 ม.ค 63
19 – 22 ม.ค 63
23 – 26 ม.ค 63
26 – 29 ม.ค 63
29 ม.ค – 1 ก.พ 63
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
13,888
11,888
1 – 4 ก.พ 63
5 – 8 ก.พ 63
8 – 11 ก.พ 63
13 – 16 ก.พ 63
16 – 19 ก.พ 63
20 – 23 ก.พ 63
23 – 26 ก.พ 63
27 ก.พ – 1 มี.ค 63
12,888
12,888
13,888
12,888
11,888
12,888
11,888
12,888
1 – 4 มี.ค 63
5 – 8 มี.ค 63
8 – 11 มี.ค 63
12 – 15 มี.ค 63
15 – 18 มี.ค 63
19 – 22 มี.ค 63
22 – 25 มี.ค 63
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
12,888
12,888
  ค่าทิป
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
  • หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
Powered by MakeWebEasy.com