ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ [เลสโก มังกี้ ออนเซ็น] (DEC-MAR)

BHZG-ZNGO03

เดินทาง ธ.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน Japan Airlines (JL) | ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ | ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ ลานกิจกรรมหิมะ | ชมความสวยงามเทศกาลไฟ แสง สี เสียง ณ นาบานาโนะ ซาโตะ

Share

หมวดหมู่ : วันพ่อ Nagoya

Share

  โปรแกรม
ZNGO03 : ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ [เลสโก มังกี้ ออนเซ็น](์DEC-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2     นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่
วันที่ 3ลานกิจกรรมหิมะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาทมัตสึโมโต้
วันที่ 4ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต  - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ 
วันที่ 5นาโกย่า - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 – 08 ธันวาคม 2562
( วันพ่อ )

11 – 15 ธันวาคม 2562
08 – 12 มกราคม 2563
22 – 26 มกราคม 2563
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
04 – 08 มีนาคม 2563
18 – 22 มีนาคม 2563
32,999

30,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999

  ค่าทิป
  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com