มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น (เปิดตัวซุปตาร์ ขาเลาะ) 4วัน 3คืน (SEP-MAY)

BHTN-FDMFM01

เดินทาง ก.ย. 62 - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง | นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง | หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว | ขอเนื้อคู่และขอพรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน | ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุ่ย | สุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ | เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า | มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Share

Share

  โปรแกรม
FDMFM01 : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น (เปิดตัวซุปตาร์ ขาเลาะ) 4วัน 3คืน (SEP-MAY)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองลี่เจียง
วันที่ 2     ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 3เมืองลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู
ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-สนามบิน
วันที่ 4ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  วันเดินทาง
13-16 ก.ย. 62
9,888
03-06 ต.ค. 62
04-07 ต.ค. 62
09-12 ต.ค. 62
10-13 ต.ค. 62
16-19 ต.ค. 62
18-21 ต.ค. 62
19-22 ต.ค. 62
23-26 ต.ค. 62
24-27 ต.ค. 62
25-28 ต.ค. 62
30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
11,888
11,888
11,888
12,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
11,888
11,888
11,888
01-04 พ.ย. 62
06-09 พ.ย. 62
13-16 พ.ย. 62
15-18 พ.ย. 62
20-23 พ.ย. 62
22-25 พ.ย. 62
27-30 พ.ย. 62
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
10,888
10,888
10,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
04-07 ธ.ค. 62
11-14 ธ.ค. 62
13-16 ธ.ค. 62
18-21 ธ.ค. 62
21-24 ธ.ค. 62
26-29 ธ.ค. 62
27-30 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
15,888
16,888
16,888
04-07 ม.ค. 63
08-11 ม.ค. 63
11-14 ม.ค. 63
15-18 ม.ค. 63
11,888
11,888
11,888
11,888
05-08 ก.พ.63
06-09 ก.พ.63
12-15 ก.พ.63
13-16 ก.พ.63
15-18 ก.พ.63
19-22 ก.พ.63
20-23 ก.พ.63
22-25 ก.พ.63
26-29 ก.พ.63
28 ก.พ.- 02 มี.ค. 63
29 ก.พ.- 03 มี.ค. 63
11,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
04-07 มี.ค. 63
05-08 มี.ค. 63
07-10 มี.ค. 63
11-14 มี.ค. 63
12-15 มี.ค. 63
14-17 มี.ค. 63
18-21 มี.ค. 63
19-22 มี.ค. 63
21-24 มี.ค. 63
25-28 มี.ค. 63
26-29 มี.ค. 63
28-31 มี.ค. 63
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
02-05 เม.ย. 63
04-07 เม.ย. 63
10-13 เม.ย. 63
15-18 เม.ย. 63
16-19 เม.ย. 63
18-21 เม.ย. 63
23-26 เม.ย. 63
25-28 เม.ย. 63
29 เม.ย.- 02 พ.ค. 63
30 เม.ย.- 03 พ.ค. 63
11,888
13,888
18,888
15,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
14,888
07-10 พ.ค. 63
09-12 พ.ค. 63
13-16 พ.ค. 63
16-19 พ.ค. 63
20-23 พ.ค. 63
21-24 พ.ค. 63
23-26 พ.ค. 63
27-30 พ.ค. 63
28-31 พ.ค. 63
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
  ค่าทิป
  • ค่าทิปไกด์และคนขับและหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย
    รวมเป็น1,400 บาท/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com