ไปซิคะ PARIS FRANCE 5 วัน 3 คืน WY (OCT-MAR)

BHI-WY112

เดินทาง ต.ค.- มี.ค. 63 | สายการบิน Oman Air (WY) | เยือนปารีส ผู้นำแฟชั่นที่ล้ำสมัย | ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน | ถนนช็องเอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด | ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์ | ล่องเรือแม่น้ำแชน | ช้องปิ้งสุดเพลินที่ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท | ช้อปปิ้งกระจายย่านถนนห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

Share

Share

  โปรแกรม
WY112 : ไปซิคะ PARIS FRANCE 5 วัน 3 คืน WY (OCT-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1     กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบินนานาชาติปารีส - ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส
วันที่ 2     ปารีส - พระราชวังแวร์ชายส์ - ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท
วันที่ 3     อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
วันที่ 4     ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
31 ต.ค.-04 พ.ย.6231,888
06 – 10 ธ.ค.6229,888
13 – 17 มี.ค.63
27 – 31 มี.ค.63
29,888
32,888
  ค่าทิป
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
Powered by MakeWebEasy.com