บาหลี

New

BHZG-ZDPS11

เดินทาง เม.ย. - พ.ย. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | วิหารเลมปูยางค์ | พระราชวังน้ำคีร์ตาลังกา | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคคิริงค์ | ตลาดปราบเซียน | หาดจิมบารัน | วิหารอูลูวาตู | สวนพรวิษณุ

THB 13,999 ฿ 13,999
New

BHZG-ZDPS10

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน | วานากิรีฮิลล์ | จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี | วิหารทานาล็อต | ประตูสวรรค์อันดาราเกท | วัดกลางน้ำอุลันดานู | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์ | ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน | สวนพระวิษณุ | อนุสาวรีย์มหาภารตะ

THB 10,999 ฿ 10,999
New

BHGO-DPSBI001

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 63 | สายการบิน Royal Brunei Airlines (BI) | บาหลี | ศูนย์ผ้าบาติก | หมู่บ้านคินตามณี | วัดเตียร์ตาอัมปีล | วัดเลมปูยางค์ | บาหลีสวิงค์ | วัดทามันอาย

THB 22,900 ฿ 22,900
New

BHGO-DPSTG003

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดพราห์มนันต์ | หมู่บ้านคินตามณี | วัดทานาห์ลอต | วัดอูรันดานูบราตัน

THB 29,900 ฿ 29,900
New

BHGO-DPSTG001

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | วัดอูลูวาตู | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | Heaven Gate | วัดอูรันดานู บราตัน | บาหลีสวิงค์ | วัดทานาต์ลอต

THB 24,900 ฿ 24,900
New

BHBE-BAL002

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดเทมภัคสิริงค์ | ตลาดปราบเซียน | หมู่บ้านคินตามณี | เบซากีห์ | ตีร์ตากังกา

THB 19,900 ฿ 19,900
New

BHBE-BAL01

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | นาขั้นบันได | บาหลี สวิงค์ | ร้าน Starbucks | วัดบราตัน | ประตูฮันดารา | ระบำเกอจัก

THB 24,900 ฿ 24,900
New

BHBE-BAL02

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | เกาะนูซา เปนิดา | Kelingking Beach | Broken Beach | Angel Billabong | Crystal Bay

THB 18,900 ฿ 18,900
New

BHBE-BAL03

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | บาหลี | ย็อกยาการ์ตา | เทวลัยปรัมบานัน | บุโรพุทโธ | วัดปะวน | วัดเมนดุต

THB 22,900 ฿ 22,900
New

BHSP-PRIMESL060320

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | วัดเบซากีย์ | บาหลี สวิงค์ | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | เทือกเขาคินตามณี | วิหารอูลูวาตู | วิหารทานาล้อต

THB 9,999 ฿ 9,999
New

BHBE-BAL01

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน Thai lion Air (SL) |บารองแดนซ์ | วัดบราตัน | นาขั้นบันได | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | คินตามณี | วัดเบซากิห์ | วัดเลมปูยางค์ | บาหลี สวิงค์ | วิหารทานาต์ลอต

THB 12,900 ฿ 12,900
New

BHZG-ZDPS09

เดินทาง ธ.ค. 62 - มิ.ย.63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน | วานากิรีฮิลล์ | จุดถ่ายรูปรังนก | ชิงช้าบาหลีและจุดชมวิว | วัดเม็งวีหรือทามาอายุน | อนุสาวรีย์มหาภารตะ | วิหารทานาล็อต | ชมโชว์ระบำคะชัก(KECAK) | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

THB 12,999 ฿ 12,999
Powered by MakeWebEasy.com