ย่างกุ้ง

New

BHBB-RGNDD009

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน

THB 4,990 ฿ 4,990
New

BHBE-MMR08PG

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว | เจดีย์ไจ๊ปุ่น | หงสาวดี | ย่างกุ้ง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | มหาเจดีย์ชเวดากอง

THB 21,900 ฿ 21,900
New

BHBB-RGNDD004

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน NOK AIR (DD) | หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน

THB 10,999 ฿ 10,999
New

BHBB-RGNPG001

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | เจดีย์กาบาเอ | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | มหาวิชยเจดีย์ | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารมี | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

THB 7,555 ฿ 7,555
New

BHBB-RGNPG005

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 62 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | หงสาวดี | พระธาตุอินทร์แขวน | วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง | พระนอนตาหวาน | ตลาดสก๊อต | เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)

THB 13,900 ฿ 13,900
New

BHBB-MDLPG003

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ l วัดมหาอันตูกานตาร์ l สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี l สะพานไม้อูเบ็ง l วัดมหากันดายงค์ l วัดกวงมูดอร์ l เจดีย์อูมินทงแส่ l เจดีย์หยก

THB 12,888 ฿ 12,888
New

BHBB-MDLPG002

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ l สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ตลาดยองอู l วัดอนันดา l วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี

THB 13,888 ฿ 13,888
New

BHBB-RGNDD007

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน NOK AIR (DD) | พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร | เจดีย์แบแบจี | เจดีย์บอบอจีพญา | เจดีย์สถูปพญาจี | พระชเวโปงตามุนี | ชเวชันดอว์ | พระชเวเมี๊ยะมัน | เจดีย์ชเวดากอง | เทพทันใจ/เทพกระซิบ | วัดงาทัตจี | วัดพระนอนตาหวาน | เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ Hot Pot กับเมนูอาหารนานาชนิด

THB 9,888 ฿ 9,888
New

BHBB-RGNDD005

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เมืองสิเรียม | เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา | เจดีย์ไจ๊เข้า(เทพทันใจ) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | วัดงาทัตยี | พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง | เทพทันใจ | ตลาดสก๊อต | ฟรี จี้เทพทันใจ+ต่อเงินต่อทอง (ผ่านพิธีปลุกเสก) | พิเศษ บุฟเฟต์ Hot Pot / อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

THB 6,555 ฿ 6,555
New

BHBB-RGNPG004

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 62 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน | เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ

THB 7,655 ฿ 7,655
New

BHBB-RGNDD001

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 62 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน

THB 2,988 ฿ 2,988
New

BHBB-RGNDD002

เดินทาง ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

THB 6,555 ฿ 6,555
Powered by MakeWebEasy.com