ย่างกุ้ง

New

BHZG-ZRGN02

เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 | สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) | พระราชวังบุเรงนอง | เจดีย์ชเวมอดอ-(พระธาตุมุเตา) | พระธาตุอินทร์แขวน | ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย | พระนอนยิ้มหวาน | เจดีย์ไจ๊ปุ่น(พระ4ทิศ)

THB 8,999 ฿ 8,999
New

BHZG-ZRGN01

เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดไจ้คะวาย | พระราชวังบุเรงนอง | วัดมหาเจดีย์ | พระธาตุอินทร์แขวน | เจดีย์ชเวมอดอร์ | พระพุทธไสยยาสน์ | ชเวตาเหลียว

THB 8,999 ฿ 8,999
New

BHBE-MMR04

เดินทาง มี.ค. - ส.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ย่างกุ้ง | หงสาวดี | วัดไจ๊คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง | คิมปูนแค้มป์ | พระธาตุอินทร์แขวน

THB 10,900 ฿ 10,900
New

BHBE-MMR04

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Thai Lion Air (SL) | พระธาตุอินทร์แขวน | หงสาวดี | วัดไจ๊คะวาย | เจดีย์ไจ้ปุ่น | พระนอนชเวตาเลียว | พระนอนตาหวาน | หลวงพ่อหงาทัตจี | ย่างกุ้ง | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

THB 8,999 ฿ 8,999
New

BHBE-MMR021

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | ย่างกุ้ง | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | พระนอนตาหวาน | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | วัดไจ๊คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ | พระราชวังบุเรงนอง

THB 11,900 ฿ 11,900
New

BHBE-MMR015

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ย่างกุ้ง | ชเวดากอง | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน

THB 6,999 ฿ 6,999
New

BHBE-MMR014

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ย่างกุ้ง | เจดีย์ไจ๊เข้า | เทพทันใจไจ๊เข้า | สิเรียม | เจดีย์เยเลพญา | เจดีย์โบตาทาวน์

THB 6,900 ฿ 6,900
New

BHBE-JT01

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ย่างกุ้ง | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | วัดหงาทัตยี | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | วัดพระหินอ่อน

THB 2,999 ฿ 2,999
New

BHJW-PMM01ASL

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระธาตุมุเตา | พระธาตุอินทร์แขวน | หงสาวดี | ตลาดสก็อต

THB 9,999 ฿ 9,999
New

BHJW-PMM01BSL

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระธาตุมุเตา | พระธาตุอินทร์แขวน | นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน | ขอพระเทพทันใจ 2 องค์

THB 8,888 ฿ 8,888
New

BHBB-RGNDD009

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน

THB 4,990 ฿ 4,990
New

BHBE-MMR08PG

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว | เจดีย์ไจ๊ปุ่น | หงสาวดี | ย่างกุ้ง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | มหาเจดีย์ชเวดากอง

THB 21,900 ฿ 21,900
Powered by MakeWebEasy.com