พม่า 1 วัน

New

BHBE-JT01

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ย่างกุ้ง | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | วัดหงาทัตยี | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | วัดพระหินอ่อน

THB 2,999 ฿ 2,999
New

BHBB-RGNDD009

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน

THB 4,990 ฿ 4,990
New

BHJW-PMM01

เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ | นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน | ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก | เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต

THB 3,899 ฿ 3,899
Powered by MakeWebEasy.com