พม่า 1 วัน

New

BHBB-RGNDD009

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน

THB 4,990 ฿ 4,990
New

BHBB-RGNDD001

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 62 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน

THB 2,988 ฿ 2,988
New

BHJW-PMM01

เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ | นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน | ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก | เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต

THB 3,899 ฿ 3,899
New

BHFT-FD03X

เดินทาง ส.ค. - พ.ย. 62 | สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) | พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) | เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

THB 2,999 ฿ 2,999
New

BHDK-MM001

BH-DK-05-10-HASHTAG MYANMAR 1 DAY FD

THB 4,499 ฿ 4,499
Powered by MakeWebEasy.com