พม่า

New

BHBE-MMR052FD

เดินทาง ม.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | มัณฑะเลย์ | เจดีย์บูพญา | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วิหารธรรมยันจี

THB 10,900 ฿ 10,900
New

BHBB-RGNDD009

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK AIR (DD) | เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน

THB 4,990 ฿ 4,990
New

BHBE-MMR031PG

เดินทาง ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วิหารธรรมยันจี | หมู่บ้านมิงกุน | เจดีย์มิงกุน | ล่องแม่น้ำอิระวดี | ระฆังมิงกุน | พระราชวังมัณฑะเลย์

THB 11,900 ฿ 11,900
New

BHBE-MMR051FD

เดินทาง ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วิหารธรรมยันจี | หมู่บ้านมิงกุน | เจดีย์มิงกุน | ล่องแม่น้ำอิระวดี | ระฆังมิงกุน | พระราชวังมัณฑะเลย์

THB 11,900 ฿ 11,900
New

BHBE-MMR051PG

เดินทาง ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | เจดีย์ชเวซานดอว์ | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วิหารธรรมยันจี

THB 12,900 ฿ 12,900
New

BHBE-MMR08PG

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว | เจดีย์ไจ๊ปุ่น | หงสาวดี | ย่างกุ้ง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | มหาเจดีย์ชเวดากอง

THB 21,900 ฿ 21,900
New

BHBB-MDLPG002

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอเขามัณฑะเลย์ | สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ตลาดยองอู l วัดอนันดา

THB 13,888 ฿ 13,888
New

BHBE-MMR003PG

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | วัดเจดีย์ชเวสิกอง | วัดติโลมินโล | วัดสัญพัญญู | วัดมหากันดายงค์ | พระราชวังมัณฑะเลย์

THB 11,900 ฿ 11,900
New

BHBE-MMR03PG

เดินทาง ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRAWAYS (PG) | เจดีย์เก๊ามูดอว์ | สกายน์ฮิลล์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | วัดกุโสดอ | ระฆังมิงกุน | มัณฑะเลย์ | อมรปุระ | สะพานไม้อูเบ็ง | วัดมหากันดายง

THB 10,900 ฿ 10,900
New

BHBB-RGNDD004

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน NOK AIR (DD) | หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน

THB 10,999 ฿ 10,999
New

BHBB-RGNPG001

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | เจดีย์กาบาเอ | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | มหาวิชยเจดีย์ | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารมี | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

THB 7,555 ฿ 7,555
New

BHBB-RGNPG005

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 62 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | หงสาวดี | พระธาตุอินทร์แขวน | วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง | พระนอนตาหวาน | ตลาดสก๊อต | เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)

THB 13,900 ฿ 13,900
Powered by MakeWebEasy.com